Enquête impact coronavirus

De impact van het Coronavirus op onze maatschappij en economie is groot en lijkt de komende weken nog groter te worden. Mogelijk wordt uw bedrijf ook getroffen door de uitbraak van het Coronavirus. De impact hiervan willen we graag samen met u in kaart brengen om met u tijdig te anticiperen op de mogelijke gevolgen. Wij willen u vragen de volgende korte enquête in te vullen. Het invullen vraagt slechts enkele minuten van uw tijd.

1. Raakt het Coronavirus uw organisatie?

2. Heeft naar uw inschatting, het Coronavirus negatieve impact op uw verkopen op korte termijn (tot en met juni 2020)?

3. Heeft naar uw inschatting, het Coronavirus negatieve impact op uw leveranciers?

4. Heeft naar uw inschatting, het Coronavirus negatieve impact op uw productiecapaciteit / beschikbaarheid medewerkers?

5. Verwacht u voor het komende halfjaar aan uw betalingsverplichtingen te kunnen voldoen (zoals belastingen, sociale premies, salarissen en pensioenafdracht)?

6. Verwacht u voor het komende halfjaar aan uw financieringsverplichtingen (rente en aflossing) te kunnen voldoen?

7. Verwacht u voor het komende halfjaar een additionele financieringsbehoefte te hebben als gevolg van de impact van het Coronavirus?

8. Heeft u behoefte aan een adviesgesprek om de mogelijke impact van het Coronavirus nader te bespreken met één van onze specialisten?